Guide om korsningsavel i vårlammproduktionen ute nu!

Hushållningssällskapet har, i samarbete med Gimrarna- lammrådgivare i samverkan, tagit fram material för korsningsavel i vårlammproduktionen. LRF har finansierat. Satsningen är en del av arbetet Handlingsplan Lamm. Vi har tagit fram en guide, en checklista för inköp av avelsdjur samt en film.

https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-kott/aktuellt-fran-lrf-kott/hur-avlar-du-som-producerar-korsningsdjur-i-varlammproduktionen/

Fotograf Titti Strömme