Grönt ljus för utvecklingscentrum inom trädgård och lantbruk i norr

Under hösten beviljades Hushållningssällskapets förstudieansökan för att utveckla Öjebyn Agro Park till ett utvecklingscentrum inom lantbruks- och trädgårdsnäringarna.

Målet är att försöksstationen ska bli ett kreativt nav där landsbygdens aktörer kan mötas för att samverka kring utveckling av nya innovationer samt stärka innovationskedjan med forskning, utveckling, ny kunskap och företagsamhet.

Under hösten har ett intensivt arbete pågått för att finna medfinansiering för verksamheten.

– I november fick vi ett glädjande besked om att Norrbottens läns landsting går med. Ytterligare några medfinansiärer återstår men vi ser ljust på att vi även får med dessa, säger Mikael Kivijärvi, projektledare för Öjebyn Agro Park.
Inför uppstarten av verksamheten har Kivijärvi genomfört ett studiebesök på Torslunda Utvecklingscentrum, en försöksstation som Hushållningssällskapet driver på Öland.

– De båda verksamheterna har många likheter och ett framtida kunskapsutbyte kommer att vara en viktigt del i utvecklingen av Öjebyn Agro Park avslutar Kivijärvi.

Vill du veta mer om Öjebyn Agro Park?

Kontakta Mikael Kivijärvi, 070-600 50 55