Gröna Affärer nr 5

Det nya numret av Gröna Affärer innehåller bl.a. intervju med Anders Wijkman, debattör och författare med klimatfokus, aktuell rådgivning för CAP 2023 och tema med nederländska bönder i Sverige.

Ur innehållet:

REPORTAGE

Bua i Östersund en restaurang och ett familjeprojekt

INTERVJUER

Anders Wijkman, debattör, författare med klimatfokus
”Inte bara utsläppen måste minska

Karin Varverud, i styrelsen för Hushållningssällskapet, vd Energifabriken:
Framtidens energi är en palett

AKTUELL RÅDGIVNING

Att tänka på inför CAP 2023. Nya möjligheter för Unga.

 

TEMA: NEDERLÄNDSKA BÖNDER I SVERIGE

De tog över en försöksgård och stannar för gott i Sverige

Jan Wagenaar deltog i nederländska bondeprotesterna

 

Hushållningssällskapets nya satsningar på utbildning

  • Skogsäventyret – nytt spel ökar lärandet om skogen
  • Fisk, fiske och fiskare på schemat för skolelever
  • Gården Paradiset en verksamhet inom Grön Arena
  • Hushållningssällskapets skolutbud breddas med Hvilan AB

Från Hushållningssällskapen runt om i landet

  • Hushållningssällskapet odlar eget traktorbränsle
  • Svensk Fjällröding fortsätter med fiskodling.
  • Vårda, skapa och sköta skogsbryn och slåtterängar

Dessutom: Nationell gastronomisatsning: Snart lanseras nya landskapsmåltider Boklotteri: Tävla om klimatboken Ställ om • Krönikor & ledare: Alla måste ta ansvar för okunskapen • Skötselavtal för jordbruksmark • Utebliven veckostädnings likheter med int­­­ernationellt klimatarbete • Priser till medarbetare i Hushållningssällskapet • Innovativa matkonsulter: Matglad-familjen fyller tio år.

 

 

Du som inte är medlem (d.v.s. som inte får tidningen hem till dig) kan köpa lösnummer här.