Gröna Affärer nr 2

Nr 2/2022 speglar bland annat de gröna näringarnas perspektiv på kriget i Ukraina. I denna utgåva återges intervjuer med Hushållningssällskapets rådgivare, lantbrukare och forskningsledare som delger sina reflektioner kring aktuella utmaningar och möjligheter.

Dessutom lite rock i Gröna Affärer. Bild på Rod Stewart ingår. Var och varför kan man undra?

Ur innehållet:

INTERVJUER:

  • Svensk-ukrainaren for genom Europa för att hämta sin ukrainska familj.
  • Skogen nyckel till fossilfritt Charlotte Bengtsson, vd Skogforsk.

FJÄLLKOSPECIAL:

  • Fjällkofakta: Lars Trollsås, som gav flera miljoner till ett fjällkostipendium.
  • Reportage & intervju: Liw Pålsson, ung bonde i Jämtland med stor fjällkobesättning och planer på vad hon skulle åtgärda som landsbygdsminister.

AKTUELLT:

  • Markkartering.se på frammarsch.
  • Framtidslabb med unga lantbrukare.

PRIORITET HÅLLBARHET:

  • Arbetshästens återtåg – när vi blir mer självförsörjande.

Från Hushållningssällskapen runt om i landet:

Artiklar om lokala händelser, aktiviteter och projekt:
Teknikinvestering för bättre ekologiska fältförsök | Vallförsök med delad kvävegiva | Ny ackreditering för jordanalyser | Behöver vi en ny måttstock för jordbrukets produktivitet | Nu lyfter biogasen |Gröna Affärers bokutlottning: Vinnarna av Konsten att flytta ut till landet är utsedda. Ny bok till utlottning.

 

 

Du som inte är medlem (d.v.s. som inte får tidningen hem till dig) kan köpa lösnummer här.