Gröna Möten – om fossilfria lösningar för lantbruket 21 november på Rådde gård

FÖR ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART LANTBRUK
Alltfler lantbruksföretag önskar ställa om till en mer fossilfri verksamhet. Ta del av information från Akron, Tornum och Vänertekno om hur du hittar smart, effektiv och lönsam lösning för torkning av spannmål. Länsstyrelsen informerar om Klimatklivet – ett investeringsstöd för ett förstärkt lokalt klimatarbete. Detta är ett samarrangemang mellan Energigården, Klimatklivet och Gröna Möten.
Anmäl dig enkelt genom att registrera dig under evenemanget på gronamoten.se senast 21 november 2018.
Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom stöd från Leader Sjuhärad och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mer info på Gröna Mötens facebooksida

https://www.facebook.com/gronamoten/