Ledare: Dags att inse att vi tillhör samma lag!

Det är dags att inse att vi tillhör samma lag: producenter, alla som förädlar livsmedel, myndigheter och regeringen.

Hur ska livsmedelsproduktionen kunna öka om spelarna i laget drar åt olika håll? Om någon i laget ser ned på medspelare? Det räcker med att känslan finns där för att det inte ska fungera.

Det är kanske att spetsa till det, men det känns ofta som att andra länders regeringar ser om sitt hus bättre än vad vår regering gör. Inte bara den nu sittande regeringen utan även tidigare regeringar av varierande färg.

Ta bara det självklara beslutet som Finland fattade nyligen om sina offentliga upphandlingar. De krav som ställs på landets bönder ställs också vid livsmedelsupphandlingar. Samma villkor ska gälla för de livsmedel som köps in av offentliga kök oavsett varifrån de kommer — alltså de villkor som gäller för de finländska producenterna utöver EU:s krav.

MED ETT ENKELT beslut skulle vi i skolor och på äldreboenden slippa livsmedel som krävt höga doser av antibiotika för att tas fram. Vi skulle kunna få kött från grisar med svansar och vi skulle få mer lokalproducerad potatis. Mormors paradrätter skulle bli lokalproducerade.

De som i dag anstränger sig runt om i våra kommuner för att kringgå upphandlingsreglerna skulle få det betydligt lättare. I dag är det upp till den aktör som handlar upp att finna ett korrekt sätt att ställa krav för att kunna köpa svenskt och lokalt.

Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel ligger under 50 procent. Förmodligen vill de flesta att den ska öka. Vi har stora möjligheter att producera hållbar och hälsosam mat i vårt land. Många samhällsfrågor kan åtminstone delvis få en lösning om så sker.

Det behövs mer arbetskraft om vi ska öka livsmedelsproduktionen. Arbeten som skapas på landsbygden där skillnaden mellan en livskraftig gård och en nerlagd gård också kan avgöra ödet för byns skola och livsmedelsaffär.
SOM PRODUCENT VILL man känna sig uppskattad. Konsumenterna visar mer och mer att de vill ha det svenska och det lokala.

Nu är det dags för politikerna och myndigheterna att göra detsamma. Fortfarande möts företagare i livsmedelsbranschen ofta av motstånd snarare än hjälp i kontakten med myndigheter. De upplever att de är ett miljöproblem eller så gör de inte rätt enligt alla regelverk som är svåra att förstå.

DET ÄR VIKTIGT med regelförenklingar. Men det handlar också om attityder i bemötandet, om symbolik och om att få positiva signaler från staten. Uppmuntra och heja på i stället för att få företagarna att känna sig som ett problem.

Lusten är en viktig komponent för företagare, de tror på sin affärsidé och vill utveckla den. Vi troratt många företagare i dag lider av tjänstemännens rädsla för att göra fel och få kritik för det.
Regler måste tolkas med sunt förnuft. Ta svensk livsmedelsproduktion på allvar!

Mikael Kivijärvi, vd Norrbotten-Västerbotten
Anders Segebo, vd Västernorrland


Nr 5 av Gröna Affärer innehåller även: 

  • Eldsjälen som lyfter mathantverket
  • Juryn smakar fram guldmedaljer
  • Prisade bryggmästarens bästa julöl
  • Ny ägare – nya tag på Strömma
  • Så röjer du bäst i skogen

Läs gärna några av artiklarna ur Gröna Affärer nr 5 2017 här.

Lösning på korsord och sudoku hittar du här framöver.