Grön juristpartner väcker uppmärksamhet

Hushållningssällskapet Juridik AB som kompletterar vår övriga rådgivning med juristtjänster väcker medialt intresse. Även många kunder ställer frågor och hör av sig.

Bolaget utvecklas successivt och responsen är att Hushållningssällskapets satsning är rätt i tiden.

Det slår väl ut med Din gröna juristpartner som en kvalificerad tjänst från det oberoende Hushållningssällskapet.

TV-intervju med ordförande

Bolagets ordförande Pär Martinsson intervjuas i Lantbruksnytt, se gärna det inslaget här! Klicka på tv-pilen.

Vd Katarina Wiklund har gjort intervjuer och svarat på frågor, även från jurister som är nyfikna.