Grön Framtidsdag på Gotland 8 november

Alla lantbrukare bjuds in till en inspirerande, utvecklande, framtidsspanande och positiv dag full av ny kunskap och mingel. Välj bland högaktuella seminarier och möt olika företag och organisationer inom de gröna näringarna.

Vilken nytta har jag av min markkartering?
Från Hushållningssällskapet Gotland berättar rådgivarna Frida Thomsson och Britt Wolter om markkartering. Markkartering ger möjlighet till stöd för precisionsodlingsstöd i kommande SAM-ansökan för jordbrukarstöd. Med en aktuell markkarteringskarta kan du precisionsodla bättre och lägga ut rätt giva på rätt plats vilket ger bättre ekonomi. Styrfiler för precisionsodling till olika jordbruksmaskiner.

Ett axplock av de övriga seminarierna:

-De nya CAP-ersättningarna
-Konkreta tips för lantbrukare att följa världsmarknaden med Erik Sundell
-Virtuella stängsel för betesdjur: praktiska erfarenheter, djurskyddslagen och forskning
-God klövhälsa ger god ekonomi
-Förnyelsebara drivmedel i lantbruket
-Markhälsa
-Lönsamhet och investeringar från Tillväxtbolaget
-Digitalisering av ID-hantering för ökad spårbarhet
-Ärtprotein och Lantmännens satsning på produktionsanläggning på Gotland

Arrangeras gemensamt av LRF, Växa, Länsstyrelsen Gotland, Lantmännen, Gotland Grönt Centrum och Hushållningssällskapet Gotland.

Anmäl dig senast 28 oktober i LRFs anmälningsformulär HÄR

Program

Dagen startar med ett gemensamt seminarium och därefter parallella seminarier

09.30-10.30 Gemensam start:

Framtidens möjligheter och utmaningar
Innehåll: De nya CAP-ersättningarna, kostnadskrisläget och vad diskuteras i EU?
Föreläsare: Sofia Björnsson och Axel Hansson, LRF

Pass 1 10.45-11.25 Som deltagare väljer du ett av följande pass

Vilken nytta har jag av min markkartering?
Innehåll: Markkartering ger möjlighet till precisionsodlingsstöd i kommande SAM-ansökan för jordbrukarstöd. Vidare är det ett krav från Arla och andra aktörer kräver. Med en aktuell markkarteringskarta kan du precisionsodla bättre och lägga ut rätt giva på rätt plats. Vi visar även webbplatsen www.markkartering.se där du enkelt kan göra styrfiler som du kan föra över till olika jordbruksmaskiner.
Föreläsare: Britt Wolter och Frida Thomsson, Hushållningssällskapet

För klövhälsan i framtiden
Innehåll: Hur mycket påverkas gårdens ekonomi av olika typer av klövskador? Varför är god klövhälsa så viktigt för att få en hållbar ko? Hur kan man jobba strategiskt och förebyggande för en bättre klövhälsa? Dessa frågor ska diskuteras och besvaras förhoppningsvis under denna föreläsning.
Föreläsare: Frida Åkerström, Växa

Biologiska Växtskyddsmedel/ biostimulanter
Innehåll: Biologiska växtskyddsmedel är ett starkt växande segment i världen och en del i framtidens jordbruk.
Föreläsare: Anders Krafft, VD BioAgri

Svensk äggnäring i förändring
Innehåll: Utmaningar, nuläge och framtid för världens bästa livsmedel.
Föreläsare: Marie Lönneskog Hogstadius, Svenska Ägg

Hur följer vi marknaden och vad kan vi dra för nytta av att göra det?
Innehåll: Erik Sundell har på kort tid revolutionerat hur svenska lantbrukare kan följa världsmarknaden på ett lättförståeligt sätt. Han berättar om hur han arbetar och vilka fördelar det finns med att följa världsmarknaden. Slutligen utlovas konkreta tips till den som själv vill börja följa världsmarknaden.
Föreläsare: Erik Sundell

 

LUNCH och mingel 11.25-13.00

 

Pass 2 13:00-13:40


Vitblära och kornjordloppa

Innehåll: Vitbläran är ett ökande bekymmer i våra grödor. Hur gör vi för att hantera problemet? Kornjordloppan orsakar skördeförluster. Vi behöver lära oss mer om den och hur skadorna kan minimeras.
Föreläsare: Jens Robertsson, Jordbruksverket

Virtuella stängsel för betesdjur
Innehåll: Hur fungerar tekniken och vad säger svensk djurskyddslag? Vilken forskning sker i Sverige och hur ser vägen framåt ut?
Föreläsare: Lotten Wahlund och Per Peetz Nielsen, RiSE

Bra markhälsa – en förutsättning för en hållbar odling
Innehåll: Hermann är eko-/växtodlingsrådgivare med lång erfarenhet och jobbar genom företaget Agri-kultur. Föredraget kommer att handla om hur du skapar en bra markhälsa och vilka effekter det har på din hållbara odling. Föreläsningen finansieras inom projektet Ekologisk produktion.
Föreläsare: Hermann Leggedör

Energifabriken
Innehåll: Förnyelsebara drivmedel i Lantbruket – vad är hindren/vilka möjligheter finns?
Föreläsare: David Varverud

Hur får vi lönsamma företag och tillgång till kapital vid investeringar i lantbruket?
Innehåll: Hur skapar vi robusta företag som klarar svängningar på marknaden? Kort beskrivning av läget på den ukrainska marknaden och effekter av rådande situation. Tillväxtbolaget belyser hur de analyserar företag som står inför en investering. Vad krävs för att få ta del av medel från Tillväxtbolaget och viktiga saker att tänka på inför en investering.
Föreläsare: Helena Silvander VD Tillväxtbolaget och Sture Gustafsson Management AB

Grisproduktion nu och i framtiden
Innehåll: Föredrag av Jeanette Elander, verksamhetsledare på grisföretagarna och näringspolitisk expert på LRF Kött
Föreläsare: Jeanette Elander

 

Pass 3 13.55-14.35


Hur använder vi moderna hjälpmedel som beslutsunderlag i praktiken?
Innehåll: Fredrik har genom sitt rådgivningsföretag VÄXTAB hjälpt näringen att utveckla användandet av modern och ny teknik. Allt för att få ett bättre underlag för beslut kopplat till växtodling samt för att mer exakt kunna följa grödorna i fält.
Föreläsare: Fredrik Tidström, VÄXTAB

Digitalisering – en hjälp till alla
Innehåll: Digitalisering innebär många fördelar. Den kan öka spårbarheten, minska risken för felskrivning av id-nummer och livsmedelssäkerheten på gård och i slakteri-, förädlings- och konsumentledet.
Föreläsare: Ola Thomsson, Protos

Biologiska Växtskyddsmedel/ biostimulanter
Innehåll: Biologiska växtskyddsmedel är ett starkt växande segment i världen och en del i framtidens jordbruk.
Föreläsare: Anders Krafft, VD BioAgri

Praktiska tillämpningar med virtuella stängsel för lamm
Innehåll: Erfarenheter från sommarens studier med lamm på Gotland. Vilka är möjligheterna och utmaningarna?
Föreläsare: Karin & Marcus Westberg, Norgårde

Framtida satsning på ärtprotein
Innehåll: Varför väljer Lantmännen att satsa över 1 miljard i en storskalig produktionsanläggning för ärtprotein? Vilka möjligheter medför detta för odlare på Gotland?
Föreläsare: Johan Roth, Lantmännen