Grön arbetsförmedling för nyanlända i Studio Ett

Lyssna på aktuellt inslag i Sveriges Radios program Studio Ett. Det är Hushållningssällskapet Skånes arbete för att ge nyanlända arbete i de gröna näringarna som presenteras.

Satsningen är gemensam med Arbetsförmedlingen och har pågått sedan våren 2016. Nu finns resultatet samlat i en skrift så att andra kan ta del av tips och råd. Inslaget speglar såväl härliga exempel som den problematik som man har att tackla för att lyckas. Vår uppgift att bidra till kunskap för landets framtid framgår väl av detta initiativ!

Lyssna på inslaget hos Sveriges Radio

Läs rapporten