Grattis till utmärkelsen Line, Rikard och Karin!

Under HIR konferensen i Skåne gavs utmärkelsen Seniorkonsult till tre rådgivare vid Hushållningssällskap och bolag.

Grattis till:

Line Strand, HS Konsult AB

”En sann inspiratör och naturlig rådgivare som på båda sidor av Östersjön förflyttar sig gradvis och galant mellan partikelnivå och makroklimat. Med gedigen kunskap, hundraprocentigt engagemang, skarpa frågor och insiktsfulla analyser ligger hon alltid steget före. Idésprutan ni hittar utanför boxen.”

Rikard Andersson, HIR Skåne

”En synnerligen trevlig, kompetent och aktad rådgivare. En profil som verkar både nationellt och internationellt. Kung över ogräs!”

Karin Ahlberg Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

”Med orubblig entusiasm för energifrågor och biogas i synnerhet, arbetar hon vidare mot en fossilfri värld. Genom sin kompetens, sitt kontaktnät och personlighet har hon gjort Hushållningssällskapet till den självklara partnern för utveckling och rådgivning inom biogas.”

 

Seniorkonsulter nomineras av Hushållningssällskapets Vd:ar som också beslutar om vilka som ska få utmärkelsen. Kandidater utses bland rådgivare inom Hushållningssällskap och inom bolag vilka är majoritetsägda av ett eller flera Hushållningssällskap.

Kriterier för seniorkonsulter: 

  • är en mycket erfaren rådgivare som är nationellt och även gärna internationellt känd för sina ämneskunskaper.
  • är ett föredöme för sina kollegor runt om i landet.
  • är en frontfigur inom ämnesområdet.
  • har förmåga att lära upp nya rådgivare inom sitt område.