Grattis agronomie doktor Lindström

Hushållningssällskapets Sandra Lindström har tilldelats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens belöning för framstående doktorsarbete.

Det är Sandras avhandling Insect Pollination of Oilseed Rape som har uppmärksammats och som gör att Sandra den 28 januari 2019 kan ta emot belöningen 20 000 kr samt diplom i Stadshuset i Stockholm.

På fotot ovan ser vi Sandra in action på fälten. (Fotograf Lars Ottosson)

Vi är stolta att du som en av Hushållningssällskapets industridoktorander får denna fina utmärkelse, varmt grattis! Vi fortsätter väl att ha tillgång till din expertis?

Ja, jag jobbar med forskning och utveckling på Hushållningssällskapet i Skåne och ser fram emot att utveckla skånsk växtodling tillsammans med lantbrukarna framöver! Jag tycker att det är särskilt intressant att upptäcka mer om hur vi kan gynna och nyttja den biologiska mångfalden i växtodlingen, till exempel för att öka pollinering och kontroll av skadegörare. Vi behöver mer kunskap för att producera mat och vårda de andra värdena i jordbrukslandskapet, och samtidigt ha livskraftiga företag, särskilt för att kunna möta klimatförändringarna.

Hjälp oss förstå vad din avhandling handlar om.

Trots att raps är världens tredje största oljegröda har man vetat väldigt lite om hur insektspollinering kan påverka skörden. Jag har tillsammans med mina kollegor gjort storskaliga landskapsexperiment, där vi har rensat hela landskap från honungsbin och satt ut honungsbin till andra landskap. I dessa landskap odlade vi olika rapssorter. Vi såg att honungsbin kan öka skörden med ca 11 %, men bara i vissa sorter. I andra mer traditionella fältexperiment har vi sett precis samma mönster, och dessutom att insektspollineringen påverkas av andra odlingsfaktorer, som kvävegödsling, bevattning och kontroll av skadegörare. Vi utvärderade också effekterna av att sätta ut honungsbin, och såg att de kan trycka undan vilda pollinerande insekter.

Bin är flitiga och du också uppenbarligen – hoppas du hinner njuta av priset och får en minnesvärd upplevelse vid Akademiens högtidssammankomst nästa år!

Läs den populärvetenskapliga sammanfattningen här!

Mer om Sandra Lindströms avhandling hittar du här!