Russen på Lojstahed

På Gotland finns en mycket gammal hästart -Gotlandsrusset. Denna hästart höll nästan på att dö ut för ca hundra år sedan; men tack vare några eldsjälar lyckades detta förhindras. Den viltgående russflocken uppgår idag (under vintern) till ca 50 russ och under sommar/höst när fölen finns i flocken är antalet ca 80.

Syftet med att hålla en viltgående russflock på Lojsta hed är att bevara gotlandsrusset i sin ursprungliga miljö. Lojsta hed är vårt lands enda russreservat och bevarande av Lojstahedsflocken är således också en riksangelägenhet. Hushållningssällskapet på Gotland har spelat en aktiv roll i russens bevarande och är en av de markägare som äger russ och mark på Lojsta hed. Russen går fritt men får daglig tillsyn och utfodras vintertid av ägarföreningen.

Här kan du se aktuella datum för olika aktiviteter bland russen på heden .