Sverige i framkant

I årets första nummer av tidningen Arvensis konstateras att svenska strategier väcker intresse också utanför landets gränser. Sverige står sig starkt i jämförelse med andra. Trevlig läsning inför ett nytt spännande odlingsår.

Ur innehållet i Arvensis nr. 1, 2017:

 • Tillväxtreglering 2017. Oskar Gustafsson, Hushållningssällskapet Skaraborg
 • Styr upp gräsen i vallen. Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad
 • Klumprotsjuka i höstraps. Per-Erik Holmgren, HIR Skåne
 • Ökat intresse för strimsådd. Christer Johansson, Jordbruksverket
 • Lönsamhet i ekoodling. Louice Lejon, Hushållningssällskapet Skaraborg
 • Mer vete med bevattning. Lena Engström, Åsa Myrbeck och Bo Stenberg, SLU Skara
 • Vägen till en bra insådd. Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
 • Rätt fokus på maskinparken. Axel Lundberg, HIR Skåne
 • Ny strategi för svartpricksjuka. Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp
 • Quinoa för svensk odling. Per Modig, HIR Skåne
 • Fasta körspår lättar trycket. Josef Appell, Appell Agri Consulting

ps. Följ oss och gilla tidningen Arvensis på facebook också!