Givande möten på branschdagar i Västerbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har varit på Växadagar (f.d. Mjölkföretagardagar) i Umeå i dagarna två. Flera intressanta föredrag har varvats med givande diskussioner med mjölk- och köttproducenter, kunder, kollegor och andra inom branschen.

I vår monter fick vi möjlighet att presentera olika tjänster vi kan erbjuda, som t ex markkartering, växtodling, helhetsrådgivning mjölk och SAM.

Läs mer om vad vi kan göra för dig under Tjänster & Produkter i menyn.