Gillesmöten på Gotland 2021

Nu är årstiden för gillesmöten där du som medlem får komma och deltaga. Här är hela listan på alla datum för Gotlands alla hushållningsgillen.

Bro Endre Lummelunda Visby hushållningsgille
2 november 2021

Bäl och Lina hushållningsgille
2 november 2021

Fårö-Rute-Forssa hushållningsgille
2 november 2021

Hablinge Grötlinge Hoburg hushållningsgille
11 november 2021

Hemse och Fardhem hushållningsgille
15 november 2021
Kräklinge-Garde-Burs hushållningsgille
3 november 2021

Stenkumla och Banda hushållningsgille
11 november 2021