Generationsskifte

Förutsättningarna för ett lyckat generationsskifte ökar ofta om man genomför det utifrån vissa tydliga underlag. Vidare är det viktigt att involvera eventuella syskon i processen samt att låta det få ta tid.

Vi tar fram underlag för överlåtelse av fastighet och drift som ser till föräldrar, syskon, och den tänkte brukarens situation. Vidare fungerar vi gärna som extern diskussionspart under processen.

Målet är en rimlig belastning för den nye brukaren, minimering av skatter och avgifter och en för alla parter acceptabel lösning.

Hitta din närmast ekonområdgivare nedan så hjälper vi er att få ett lyckat generationsskifte!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.