Gårdsnära kurs – Vattenkvalitet

LRF Trädgård erbjuder en ny form av utbildning – ”gårdsnära kurser” – till alla Sveriges trädgårdsföretag. Kurserna ingår i LRF Trädgårds satsning ”Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder”. På den gårdsnära kursen får du besök av en utbildare och tillsammans går ni igenom olika ämnen relaterade till framtida extremväder.

En kurs om vattenkvalitet hemma på din egen gård
Klimatförändringar ger upphov till extremväder. Torka kan leda till brist på bevattningsvatten med god hygienisk och kemisk kvalitet. Skyfall och ihållande regn kan leda till översvämningar som ökar risken för att smittor sprids på fälten. Extremväder påverkar livsmedelsäkerheten och når till sist slutkonsumenten. För trädgårdsföretagare är det viktigt att identifiera farorna och förstå riskerna för att kunna säkra sin produktion.

Hur genomförs kursen?
Den gårdsnära kursen inleds med ett digitalt möte (ca 1tim) där vi går igenom gårdens grundförutsättningar. Vi guidar dig kortfattat igenom vilka faror och risker som kan uppstå vid bristande vattenkvalitet. Både när det handlar om hygienisk status och mer teknisk kvalitet i recirkulerande system.
Vi bokar sedan in ett besök på din gård. På gårdsbesöket (ca 3 timmar) ger vi oss ut i fält. Vi identifierar faror som kan uppstå kopplat till ditt bevattningsvatten och din produktion. Därefter gör vi tillsammans en värdering av farorna som kan ligga till grund för en framtida riskbedömning. Finns det olika vattenkällor till odlingen eller möjlighet att ingå i ett cirkulärt system? Vi går igenom vad som krävs för att säkerställa en god vattenkvalitet som passar för din produktion.

Deltagande på denna gårdsnära kurs kommer ge dig tips på hur du kan kontrollera ditt vatten och känna dig trygg med din vattenkälla. Vi ger exempel på hur en provtagningsplan kan se ut och lär dig tolka analyser. Eftersom vattenkvaliteten kan variera i en vattenkälla är det viktigt att tänka på när och hur ett prov ska tas.

Målgrupp
För att kunna gå en gårdsnära kurs ska deltagaren äga eller arrendera åkermark samt ha F-skattsedel och sälja trädgårdsprodukter. Den som planerar starta odling ska äga eller arrendera åkermark och ha beställt plantor, fröer och annat förbrukningsmaterial för att börja odla trädgårdsgrödor (eller understödjande grödor=förberedelse av marken) 2025.

Kostnad
500 kr

Plats
På din gård