Gårdsnära kurs – Förbättrad jordhälsa med understödjande grödor i frukt- och bärodling

LRF Trädgård erbjuder en ny form av utbildning – ”gårdsnära kurser” – till alla Sveriges trädgårdsföretag. Kurserna ingår i LRF Trädgårds satsning ”Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder”. På den gårdsnära kursen får du besök av en utbildare och tillsammans går ni igenom olika ämnen relaterade till framtida extremväder.

Vad är en understödjande gröda?
En understödjande gröda odlas för att förbättra jordhälsan. Det kan vara korta mellangrödor eller längre gröngödslingsgrödor. Med rätt val av arter och blandningar kan du förbättra strukturen, minska erosionen och förbättra jordens förmåga att ta emot och hålla vatten. När grönmassa brukas ner i jorden stimuleras daggmaskar och mikroliv. Din jord blir mer motståndskraftig mot både skyfall och torka.

Med hjälp av exempel och övningar får du lära dig: 

  • Att etablera och sköta mellangrödan eller gröngödsling som förfrukt inför plantering.
  • Att kombinera ettåriga och fleråriga arter för maximal tillväxt och ogräskonkurrens.
  • Att etablera och sköta blomremsor och andra blommande ytor.
  • Att kombinera arter för att få en lång och riklig tillgång på pollen och nektar.
  • Olika arters egenskaper. Vilka har pålrot, fixerar kväve, övervintrar eller tål att klippas och att köra på?

Hur genomförs kursen?
Den gårdsnära kursen inleds med ett digitalt möte (cirka 1 tim) där vi går igenom hur den understödjande grödan, och framför allt rötterna, påverkar jorden. Du får en inblick i egenskaperna hos olika arter och blandningar och hur de kan locka pollinerare och naturliga fiender till din odling. Exempel från jordgubbar, hallon, vinbär och äpple.

Vi bokar sedan in ett besök på din gård. På gårdsbesöket (ca 3 timmar) börjar vi med en rundvandring i fält och diskuterar på vilket sätt du vill stärka jordhälsan. Vi väljer ut några understödjande grödor och bygger en växtföljd de närmaste åren innan nyplantering. I en annan övning lär du dig sätta samman en fröblandning för blomremsa eller annan blommande yta. Vi beräknar kostnaden för blandningen och tittar på riskerna med nematoder. Kursen ger dig kunskap och färdigheter att välja understödjande grödor och att lyckas med etablering och skötsel.

Målgrupp
För att kunna gå en gårdsnära kurs ska deltagaren äga eller arrendera åkermark samt ha F-skattsedel och sälja trädgårdsprodukter. Den som planerar starta odling ska äga eller arrendera åkermark och ha beställt plantor, fröer och annat förbrukningsmaterial för att börja odla trädgårdsgrödor eller understödjande grödor (förberedelse av marken) 2025.

Kostnad
500 kr

Mer information
Satsningens tid för genomförande av kurser är under en period när rådgivarna har hög beläggning i övrigt. Det är först efter en personlig avstämning med rådgivaren som du garanteras plats. Vid frågor är du välkommen att kontakta karolina.sahle@lrf.se eller mejla info@extremvader.se.