Gårdsnära kurs – Dränering

LRF Trädgård erbjuder en ny form av utbildning – ”gårdsnära kurser” – till alla Sveriges trädgårdsföretag. Kurserna ingår i LRF Trädgårds satsning ”Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder”. På den gårdsnära kursen får du besök av en utbildare och tillsammans går ni igenom olika ämnen relaterade till framtida extremväder.

En kurs om dränering hemma på din egen gård
För att ge förutsättningar för en konkurrenskraftig trädgårdsgröda är dränering A och O. Genom att dränera marken så sänker du grundvattennivån vilket ger marken rätt balans av syre och vatten. Detta i sin tur gör att rötterna trivs. De växer på djupet och breder ut sig. Men en stor rotvolym klarar grödan både torra och våta förhållande bättre. Den blir dessutom bättre på att utnyttja växtnäringen i marken.

Hur genomförs kursen?
Den gårdsnära kursen inleds med ett digitalt möte (ca 1tim) där vi går igenom gårdens grundförutsättningar. Vi guidar dig kortfattat igenom dräneringens olika delar och fördjupar oss i hur dräneringen samspelar med markfysiken och biologin.

Vi bokar sedan in ett besök på din gård. På gårdsbesöket (ca 3 timmar) ger vi oss ut i fält. Vi går igenom ”ömma punkter” i befintlig dränering som du bör se över varje år för att upprätthålla funktion och presenterar ett förslag på hur du kan dokumentera detta. Vi genomlyser dräneringens funktion och tittar på vägval för bättre prestanda. Vi gör infiltrationstest på utvalt problemområde för att utesluta om det är problem med dräneringen eller infiltrationen ner till dräneringen. I de fall dränering saknas helt tittar vi på behov av en dränering och hur du kan gå vidare med den processen.

Deltagande på denna gårdsnära kurs kommer ge dig tips på hur du kan kontrollera funktionen på din befintliga dränering. Den kommer ge dig beslutsunderlag för att veta vilket vägval du skall göra. Underhålla, komplettera eller göra nytt.

Målgrupp
För att kunna gå en gårdsnära kurs ska deltagaren äga eller arrendera åkermark samt ha F-skattsedel och sälja trädgårdsprodukter. Den som planerar starta odling ska äga eller arrendera åkermark och ha beställt plantor, fröer och annat förbrukningsmaterial för att börja odla trädgårdsgrödor (eller understödjande grödor=förberedelse av marken) 2025.

Kostnad
500 kr

Plats
På din gård