Gårdsnära kurs – bevattning av grönsaker och bär

LRF Trädgård erbjuder en ny form av utbildning – ”gårdsnära kurser” – till alla Sveriges trädgårdsföretag. Kurserna ingår i LRF Trädgårds satsning ”Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder”. På den gårdsnära kursen får du besök av en utbildare och tillsammans går ni igenom olika ämnen relaterade till framtida extremväder.

Välkommen att anmäla ditt intresse till kursen Bevattning i grönsaker och bär
För att få en bra skörd av en god kvalitet är jämn tillgång på vatten nödvändigt, det är välkänt. Klimatförändringar ger upphov till extremväder. Torka och värmeböljor ställer högre krav på din kapacitet att bevattna optimalt för grödorna. Men när och hur mycket vatten är mest gynnsamt för just din gröda?

Kursen ger kunskaper kring faktorer (t ex jord/substrat, fältkapacitet och evapotranspiration) som styr vattenbehovet. Beslutsstöd och vattenbesparande tekniker är andra ämnen som kursen behandlar. Kursen ger också färdigheter för att själv planera sin bevattningsstrategi.

Kursen innehåller två inriktningar, grönsaker och bär. Innehållet anpassas därför till gårdens individuella förutsättningar beroende på vilka kulturer som odlas, om det sker i stor eller liten skala, och om odlingen sker i jord på friland eller i substrat i tunnel. I frilandsodling beräknar vi tillsammans bevattningsgivor utifrån grödornas utvecklingsstadier och de egna jordarternas förmåga att lagra vatten. Om du odlar i substrat går vi djupare in på bevattningsstyrning och givor utifrån tunnels mikroklimat.

Hur genomförs kursen?
Den gårdsnära kursen inleds med ett digitalt möte (ca 1tim) där vi går igenom gårdens grundförutsättningar. Vi guidar dig kortfattat igenom exempelvis faktorer som styr en grödas vattenbehov, och hur extremt väder påverkar vattenbalansen i ditt odlingssystem.

Vi bokar sedan in ett besök på din gård. På gårdsbesöket (ca 3 timmar) beräknar vi just dina grödors vattenbehov under säsongen. Vi diskuterar också din bevattningskapacitet och hur du kan hantera en längre värmebölja. Vattenbalans, bevattning utifrån grödans utvecklingsstadie och hur mycket vatten ditt odlingssystem kan buffra är en annan beräkning vi hjälper dig med. Utifrån dina förutsättningar och önskemål diskuterar vi även bevattningsteknik, beslutsstöd och vattenbesparande odlingstekniker.

Deltagande på denna gårdsnära kurs kommer ge dig kunskaper och färdigheter att i framtiden själv beräkna ditt vattenbehov och ta beslut om hur vattnet bäst ska fördelas mellan grödorna.

Målgrupp
För att kunna gå en gårdsnära kurs ska deltagaren äga eller arrendera åkermark samt ha F-skattsedel och sälja trädgårdsprodukter. Den som planerar starta odling ska äga eller arrendera åkermark och ha beställt plantor, fröer och annat förbrukningsmaterial för att börja odla trädgårdsgrödor (eller understödjande grödor=förberedelse av marken) 2025.

Kostnad
500 kr

Sista anmälningsdatum
Välkommen med din anmälan så fort som möjligt. Vi betar av och prioriterar anmälningarna i ordning. Begränsat antal.

Mer information
Satsningens tid för genomförande av kurser är under en period när rådgivarna har hög beläggning i övrigt. Det är först efter en personlig avstämning med rådgivaren som du garanteras plats. Vid frågor är du välkommen att kontakta jonas.jonsson@hushallningssallskapet.se (frilandsgrönsaker) eller linda-marie.rannback@hushallningssallskapet.se (bär) eller mejla info@extremvader.se.