Gå med i våtmarksgruppen!

Är du intresserad av våtmarker och miljö? Har du eller funderar du på att anlägga en våtmark eller fosfordamm? Då ska du gå med i vår nystartade ”Våtmarksgrupp”.

Här ingår du i ett nätverk där du får ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Under året kommer vi att anordna två fältvandringar till flera våtmarksobjekt där vi tittar på olika konstruktioner, skötselåtgärder och våtmarkernas spännande flora och fauna. Det blir givande diskussioner och tips. Tid och plats kommer senare.

Förutom möjligheten att följa med ut i fält får alla gruppmedlemmar ett ”Våtmarksblad” två gånger under året med de senaste rönen samt artiklar om våtmarksskötsel, biologi och miljönytta.

Våtmarksgruppens aktiviteter finansieras via Greppa näringen och det är gratis att gå med.
All kommunikation sker via e-post.

Skicka din anmälan, namn, e-post och adress, senast den 15 april till:
sara.janbrink@hushallningssallskapet.se

Sara Janbrink
Vattenrådgivare/Ekolog
Uppdrag inom områdena naturvård, naturturism, NVI, vatten, våtmarker, ekologi och miljöutveckling golfbanor i hela Götaland.
Telefon: 072-3815370
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar