Framtidsdagen Halland

Framtidsdagen Halland arrangerades den 26 januari. En dag för inspiration och ny kunskap för lantbruksföretagare. Programmet var brett och handlade om bland annat vatten, ogräs, biologisk mångfald och ny teknik. Föreläsningarna gavs digitalt.

Var du med? Berätta gärna vad du tyckte i vår utvärdering.

Program

Inbjudan med program

 

Program

Moderator: Matilda von Rosen

Matilda von Rosen är mångsysslare inom lantbruk. Hon har drivit allt från lantbruksbutik till varit VD på ett spannmålsbolag. Nu är hon koordinator på Agtech 2030.

 

Lennart Wikström, chefredaktör Lantbrukets Affärer

Hur blev framtiden? I mitten av 1980-talet gjordes många framåtsyftande blickar som bland annat ledde till ändrad jordbrukspolitik och öppnade för EU-medlemskap. Idag är en växande befolkning, biologisk mångfald och klimatförändringarna de stora utmaningarna. Vilka tankar har vi om framtiden idag?

 

Alexander Lilliehöök, Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Halland 

Nya ogräs och invasiva arter kan bli ett allt större problem i framtiden. Hur gör vi? Vilka metoder kommer vi att kunna använda i framtiden för att hålla hönshirs och andra nya ogräs på rimlig nivå?

 

Maria Henriksson, Agronom, landsbygdsenheten Länsstyrelsen Halland. 

Biologisk mångfald ovan såväl som under jord är en förutsättning för framtida säkring av en tryggad livsmedelsproduktion. 2022 införs en ny modul inom Greppa näringen om biologisk mångfald. Vad innehåller den?

 

Roland Höckert, VD, Godegården AB

Är ekologisk produktion hållbar? Vilka utmaningar står vi inför i framtiden? Så här bedriver jag min produktion.

 

Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige Ideell förening 

Idag har vi många alternativ i val av drivmedel till våra maskiner och fordon. Utvecklingen går mot vätgas som framtidens hållbara drivmedel och energibärare. Hur kan ett framtida energisystem se ut i en lantbruksproduktion?

 

Knud Nissen, precisionsodlingsansvarig Yara

Hur kan man använda tekniken som redan finns i traktorn idag för att bespara miljön och plånboken? Lanseringen av fossilfria nyheter – gröna gödselmedel kommer på marknaden 2022–2023.

 

Louise Zetterholm, Miljörådgivare, Hushållningssällskapet Halland 

Vatten är nödvändigt. Hur säkrar du skördarna med rätt vattenhushållning i ett förändrat klimat? Vad kan jag som lantbruksföretagare göra i mitt företag för att säkra vattentillgången till min odling?

 

Framtidsdagen finansieras genom Prytz donationsfond, Europeiska jordbruksfonden och Hushållningssällskapet Halland.

 

Logotyper - finansiärer