Framtidsbransch i riksdagen 21 november

Svensk livsmedelsproduktion är den nya framtidsbranschen. Hur ny teknik och livsmedelsstrategin skapar fler möjligheter för det svenska lantbruket tas upp på Lantbrukets dag i riksdagen den 21 november. Dagen arrangeras av Hushållningssällskapet tillsammans med riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD).

Dagens lantbruk är redan en högteknologisk bransch och den nya tekniken utvecklas snabbt. Med precisionsodling kan skördarna öka samtidigt som miljöbelastningen i form av kväve- och fosforutsläpp minskar. Ny teknik förbättrar dessutom arbetsmiljön radikalt för lantbruksföretagarna.

— När man pratar med människor utanför lantbruket är de otroligt förvånade över att vi använder satellitbilder för att styra gödselspridaren och sprutan exakt. Vinsten ligger i att rätt insats görs på rätt ställe vid rätt tillfälle. Vi ser robotarnas intåg — vi är bara i startskedet av en jättespännande utveckling, säger Henrik Stadig, växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet och en av föreläsarna.

Jönköping är exemplet under dagen på hur man arbetar regionalt och ute i verkligheten med den nationella livsmedelsstrategin.

— Det är bra att vi kan visa riksdagspolitikerna hur vi arbetar ur företagar-, rådgivar- och utbildningsperspektiv, säger Frida Carlsson, vd för Hushållningssällskapet i Jönköping.

Magnus Oscarsson har tidigare arrangerat Mjölkens och Skogens dag för sina riksdagskollegor. Nu har han även tagit initiativ till en dag om framtidens lantbruk och livsmedelsproduktion.

— Det händer så otroligt mycket inom denna framtidsbransch just nu med bland annat ny teknik, det är det många som inte förstår. Vi politiker måste se de möjligheter och utmaningar som finns och se om det är något vi behöver se över i lagstiftningen för att allt ska bli så bra som möjligt, säger Magnus Oscarsson.

Riksdagsledamöter, branschföreträdare och framtidens lantbrukare — elever från SLU — finns bland åhörarna.

Tid: 21 november. Kl. 12:00-14:45

Plats: Förstakammarsalen i riksdagen

OBS: Föranmälan krävs

Mer om anmälan och program finns här 

Kontakt:

Jesper Broberg, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens förbund
Telefon: 070-229 98 78

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD)
Telefon:  072-538 41 08