Framtida gymnasieprogram utan uppdelning i yrkes- och högskoleförberedande

Vid Hushållningssällskapens Förbundsstämma antogs ett uttalande gällande modernisering av gymnasieskolan. Politiker bör utforma en strategi som slopar uppdelningen mellan yrkes- och högskoleförberedande program. Eleven skall stegvis välja kurser som leder till önskad behörighet.

Uttalande vid Hushållningssällskapens Förbundsstämma i Piteå 18-05-23

Framtida gymnasieprogram utan uppdelning i yrkes- och högskoleförberedande

Gymnasieskolan ska ge unga människor en god grund för ett framtida arbete samt för att vara en god samhällsmedborgare och därtill bidra till elevens personliga utveckling.

Näringslivet talar allt mer om bristen på välutbildad och kompetent personal

Politiker på båda sidor blockgränserna är överens om att fler elever måste fås att välja yrkesprogram och att programmens status måste höjas.

Men andelen elever på yrkesprogram har minskat under en följd av år.

Endast 21 % av alla svenskar vill rekommendera unga människor att välja yrkesprogram.

Forskningen visar att elever väljer program där det finns många olika möjligheter och där man kan välja kurser efter hand. De väljer efter intresse och vill ha möjligheten till vidare studier.

Utbildning är långsiktigt och nu måste våra politiker enas om en strategi för gymnasieskolan som håller över tid .

Vårt förslag är

  • att benämningen i framtiden är tre-åriga gymnasieprogram.
  • att avskaffa begreppen yrkesprogram och högskoleförberedande program
  • att ge behöriga elever enkla och tydliga ingångsval till gymnasieprogrammen, dvs. att de väljer, t.ex. naturbruk, vård, bygg, ekonomi, naturvetenskap…
  • att alla gymnasieprogram ger elever möjligheter att efter hand välja kurser mot olika yrkesbehörigheter och/eller olika behörighetsnivåer till högskola och universitet
  • att ge obehöriga elever ett två-årigt alternativ, inom ramen för befintligt system, som kan leda till yrke eller gymnasiebehörighet
  • att stimulera till innovativa och bättre samverkansformer på gymnasiet exempelvis enligt collegetanken med stort inflytande från näringslivet
  • att därmed synliggöra kvalitet, skapa attraktionskraft och säkra kompetensförsörjning

Hushållningssällskapens naturbruksskolor arbetar efter dessa principer och vi anser att ovanstående strategier borde användas generellt. Vi förutsätter en politisk enighet att besluta enligt ovan. Därmed får alla gymnasieprogram samma status, elevernas frustration minskar, näringen får ett tydligt inflytande på utbildningen av framtida personal för olika nivåer, och skolorna får ansvara för strukturer och för genomförande, så varje elev når sin fulla potential.

För Förbundsstyrelsen i Hushållningssällskapens Förbund

Maria Norrfalk

Ordförande