Framsteget 2022

När vi nu kan mötas igen bjuder vi in till en riktig kickstart kring arbetet för vår Vision: Halland-Sveriges mest levande matlän. Med gemensamma krafter jobbar vi mot målet ”mer mat från Halland som konsumeras både i Halland och i omvärlden”.

Framsteget 2022

Vad görs och vad kan vi göra för att tillsammans nå mål och vision? Med utgångspunkt från de tematiska grupperna utvecklar och stärker vi arbetet. Under Framsteget 2022 tar vi fram en handlingsplan för hur vi gemensamt arbetar ett år framåt med utgångspunkt från de tematiska arbetsgrupperna:

  • Innovation och marknad
  • Måltidsturism
  • Offentliga måltider – lokal mat
  • Kompetens
  • Råvaror och förädling

Om programmet

Framsteget 2022 lyfter blicken och följer den röda tråden från jord till bord. Under hela dagen engagerar och involveras producenter och matföretag som levandegör produktionen i Halland, med hållbarhet som utgångspunkt. Vi får ta del av presentationer om råvaror från Halland som framställts och förädlats. Företag från livsmedelssystemet inspirerar med smakupplevelser och berättelser.

Länsstyrelsen Hallands län och Region Halland ramar in dagen innan moderator Helena Kurki leder oss vidare. Tillsammans arbetar vi fram en handlingsplan, i kombination med mat, berättelser och upplevelser. Genom en ’walk and talk’ och en överraskning i våtmarksparken, får vi nya perspektiv och dagen avrundas senare med en smakkavalkad från Halland.

Mer detaljerat program får du som anmält dig när vi närmar oss årets upplaga av Framsteget den 9 juni.

Hushållningssällskapet vill på Livsmedelsprogrammets vägnar hälsa dig välkommen till en spännande dag!

Plats: Lilla Böslid 146, Eldsberga
Datum: 9 juni
Start: kl. 8.30
Dagsfinal: kl. 16.00. Vår-kalas med underhållning under enkla former och du stannar, äter och umgås så länge du vill.

 

Anmälan - Framsteget 2022

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka uppdateringar och information om träffen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta Hushållningssällskapet Halland på 035-465 00.