Framsteget 2022

Under torsdagen den 9 juni arrangerade Hushållningssällskapet Halland på uppdrag av Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län Framsteget 2022 på Lilla Böslid, Eldsberga. En dag för att arbeta vidare med och förkovra sig i Livsmedelsprogram Halland.

De som deltog under dagen var större och mindre företag, kommuner i Halland, Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och andra organisationer som på olika sätt arbetar med att nå visionen Halland – Sveriges mest levande matlän.

Förutom workshop med fokus på Livsmedelsprogram Halland fick deltagarna under dagen ta del av kortare föredrag av Arla och HKScan, lära mer om bin och hur viktiga de är för livsmedelsproduktionen, våtmarker och vatten i åkerlandskap och även en presentation kring Hela Sverige Blommar.

 

 

Läs Livsmedelsprogram Halland – (via lansstyrelsen.se)