Framgångsrika växtodlare! Nya namn till Pre-event Borgeby.

Den 27 juni, dagen innan årets Borgeby Fältdagar, ordnar vi en heldagskonferens med fokus på mark, jordbearbetning och etablering.  Läs mer här>>>