Fortsatt rabatterad rådgivning för företag inom landsbygdsturism

Hushållningssällskapet har sedan årsskiftet 2018/2019 fått förtroendet av Jordbruksverket att förmedla kraftigt EU-subventionerat stöd till besöksnäringsföretag på landsbygden som erbjuder besökare mat eller dryck. Jordbruksverket förlänger nu insatsen ett ytterligare år.

Syftet med stödet är att gynna besöksnäringen på landsbygden och att ge ett ökat uppsving för lokalproducerad mat.

– Det finns väldigt många företag som ser potential i detta erbjudande med 70 % rabatt. Att satsa på den egna kompetensutvecklingen med hjälp av rådgivning kan locka fler besökare till deras företag. säger Annika Jönsson på Hushållningssällskapet.

Vanligt förekommande rådgivning handlar om livsmedel, sociala medier, PR, attraktiva hemsidor, marknadsföringsinsatser, hållbarhet, ekonomi och värdskap med mera. Bifogat finns ett antal exempel på företag som fått hjälp.

Insatsen finansieras av EU-medel från Landsbygdsprogrammet.