Första gödslingen för i år

 

Gabriel Lagerfelt sprider Kalimagnesia på Klostergårdens lusernvall.

Klostergården är Hushållningssällskapet Östergötlands försöksgård.