Försökssåmaskinen på Vreta Kloster uppgraderas

Försökssåmaskinen vid Vreta Kloster har haft vissa problem sedan leverans. Så nu läggs ny programvara in i den direkt från tillverkaren i England sen testar vi och gör nya justeringar.
Försöksmaskiner görs i väldigt små serier så de är mer eller mindre att betrakta som prototyper.
Som den här som är en av två i världen som är en kombisåmaskin. Den finns på Hushållningssällskapet Östergötland och den andra finns hos våra kollegor på Hushållningssällskapet Gotland.