Försöksrapport Animaliebältet 2016

Nu har försöksrapporten för animaliebältet 2016 kommit från tryckpressarna!

Resultaten från försöken finns även att läsa på www.sverigeforsoken.se.

Övriga områden är: Mellansverige, Skåneförsöken och Norrlandsförsöken.

För mer information om Animaliebältets försöksverksamhet, kontakta Erik Ekre: 035-465 03