HIR Skåne + 18 Press

Försöksrapport 2023: Stora utmaningar ger förutsättningar för ökad beredskap

– I år har vi tagit ett stort kliv framåt i vår förståelse för att på ett klokt sätt möta de oförutsägbara väderförhållandena vi står inför och samtidigt öka lantbrukets motståndskraft. Vi ser nu en möjlighet att fördjupa oss i ämnen och odlingsförhållanden vi tidigare inte haft möjlighet att utföra försök kring, säger Pernilla Wahlquist, utvecklingsledare på Hushållningssällskapet Skåne.

Sverigeförsöken presenterar resultaten från det utmanande odlingsåret 2023 och spännande flerårssamman-ställningar för svenska lantbrukare i Försöksrapporten 2023.

I årets Försöksrapport kan du läsa flerårssammanställningar för L7-0326 ”Kvävebehov hos olika vårvetesorter” (sid 156) och L9-1150 ”IPM strategi och effekt i höstvete” (sid 248). Nästa år kommer flerårssammanställningar av flera andra försöksserier att publiceras, vilket ytterligare kommer att berika kunskapsbasen för svenska lantbrukare. En ny spännande utveckling för Sverigeförsöken är möjligheten att göra fördjupade flerårssammanställningar på försöksserier som avslutades både 2023 och 2022. Hushållningssällskapet erbjuder dessa sammanställningar för att skapa djupare inblick och långsiktig förståelse för olika odlingstekniska frågor och strategier i växtodlingen.

Sverigeförsöken är ett samarbete mellan Hushållningssällskapen där samverkan sker mellan Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket växtnärings- och växtskyddsföretag samt rådgivare, lantbrukare och myndigheter. Tillsammans skapar de en stabil plattform för forskning och utveckling inom svenskt lantbruk, vilket är avgörande för att säkerställa en hållbar, stabil och lönsam livsmedelsförsörjning.

Hushållningssällskapet ser fram emot att dela dessa resultat och nya kunskaper med aktörer i branschen som ett stöd för framtida arbete.

För mer information och möjlighet att ladda ner Försöksrapporten för 2023 och tidigare år, besök sverigeforsoken.se

Foto: Carolin Nilsson

Om Sverigeförsöken
Sverigeförsöken är en viktig del av svensk lantbruksutveckling och syftar till att genomföra försök och utvärdering av olika odlingssystem, strategier och grödor för att främja en hållbar och lönsam produktion inom svenskt lantbruk. Genom samarbete och kunskapsdelning strävar vi efter att skapa en stabil plattform för forskning, rådgivning, utveckling och lönsamhet inom lantbruket.