Försöksrapport 2016 finns att hämta

Nu är den här!
2016 års försöksrapport.

Finns att hämta hos oss samt hos branschrepresentanter i länet.
Går även att läsa digitalt under följande länk.