Rådde gård

Rådde gård donerades 1949 av länsjägmästare Mellqvist till Hushållningssällskapet Sjuhärad och ligger i Länghems socken, Tranemo kommun i Västra Götaland. Gården är en försöks- och demonstrationsgård.

Kulturgeografiskt tillhör bygden sydsvenska höglandets skogsbygder och naturgeografiskt smålandsterrängens västsida. Den präglas av moränåsbildningar med en hel del berg i dagen. Naturlandskapet är omväxlande med öppna jordbruksbygder och sammanhängande skogsområden.

Rådde omfattar 78 ha åker och 50 ha betesmark. Här bedrivs ett modernt ekologiskt jordbruk med integrerad köttdjursproduktion bestående av ett 80-tal dikor, rekrytering samt tjurar till slakt. 2018 byggdes det ett nytt dikostall på Rådde och gården blev utsedd till årets nötköttsföretagare i Sjuhärad. Växtodlingen är inriktad på vall och foderspannmål.

På gården finns en omfattande fältförsöksverksamhet med huvudsaklig inriktning på vallförsök. Den åkerareal som används till försöksfält drivs konventionellt då Hushållningssällskapet arrenderar ca 30 ha av Rådde till försöksverksamhet. Resterande åker och beten är KRAV anslutet samt klimatcertifierad enligt Svenskt Sigill.

Skogsmarken uppgår till 330 ha. Den sköts på ett rationellt sätt. Försöksodlingar inom skog startade tidigt på länsjägmästare Mellqvist tid med plantering av udda trädslag som contorta, lärk och silvergran. Sedan 1990 har ett flertal nyare demonstrationsodlingar och försök lagts ut i Råddeskogarna.

stefan

Stefan ute i skogen på Rådde, alla röjning och tidiga gallringar görs motormanuellt av gårdens personal.

Gårdspersonalen består av: Caroline Dahrén, Stefan Wallin och Dan Claesson

 

Dan Claesson
Gårdsansvarig, Fältförsök

Ort: Sjuhärad, Länghem
Län: Västra Götaland
Mobil: 0708-21 68 02
E-post: dan.claesson@hushallningssallskapet.se

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.