Tjänster

Vi leder och genomför forsknings- och utvecklingsprojekt. Hela vägen från ansökan till slutredovisning. Vi deltar även gärna i utbildningar och i kunskapsförmedling mellan forskning och praktik. Dessutom utför vi regelbundet följande tjänster:

Projektledning

Vi har projektledare som kan driva stora och små projekt.

Processledning

Vi har erfarenhet av och utbildning i att facilitera och delta i deltagardriven forskning och utveckling och andra aktörssamverkansprojekt.

Projekt- och forskningsansökningar

Vi skriver projekt- och forskningsansökningar.

Forskningsplanering

Genom vårt stora kontaktnät med rådgivare och lantbrukare i hela landet, kan vi tillsammans med försöksutförarna hjälpa till med att hitta lämpliga försöksplatser som är relevanta för frågeställningen. Vi kan också göra litteratursökningar för att stödja hypotesformuleringar och försöksupplägg.

Resultatbearbetning

Vi utför statistisk bearbetning, tolkning och publicering av resultat i den form kunden önskar, allt från enkla redovisningar av resultat till gedigna rapporter eller vetenskapliga artiklar med litteraturstudier och diskussion kring resultaten.

Föreläsningar

Vi håller presentationer och föreläsningar.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.