Stärk din regionala marknad – vinn kunder i din närhet

MATRÅDGIVNING Ladda ner pdfen och sprid den!

Anmäl ditt intresse! Formulär hittar du längst ner.

Det behövs hjälp att sälja mer på den lokala marknaden – Jordbruksverket bidrar

Jordbruksverket har undersökt vilka insatser som bäst kan öka sålda volymer av lokalproducerade produkter med tydligt ursprung , och resultatet är insatser för ökad försäljning. Detta är något som många företag upplever som tidsödande och svårt trots att det finns kundsegment som efterfrågar mer lokalproducerat och kunderna uttrycker sig ha svårt för att köpa.

Jordbruksverket har gett uppdraget till Hushållningssällskapet att hjälpa dig som livsmedelsproducent och livsmedelsförädlare att sälja mer av dina livsmedel till kunder nära dig, såsom restauranger, offentliga kök, privatpersoner eller till hotell, caféer.

Vi kan erbjuda hjälp inom nedan områden;

  • Framtagande av en marknadsplan – så man satsar tiden och pengarna på rätt saker
  • Hur beskriver man sin produkt för att få kunderna att köpa.
  • Hur paketerar man sin produkt på bästa sätt för att öka hållbarhet och försäljning
  • Hur bygger man upp sitt varumärke
  • Hur man lyfter och marknadsför svenska mervärden
  • Hur går man tillväga för att sälja direkt till restaurang, butik eller offentlig sektor
  • Hur planerar man sin tillverkning på ett kostnads- och tidseffektivt sätt
  • Vilka möjligheter finns det att söka stöd till investeringar eller för annan utveckling
  • Vilka försäljningskanaler passar verksamheten.
  • Distributionslösningar

Rådgivningen är kraftigt subventionerad

Tack vare EU stöd subventioneras rådgivningen! Värdet av rådgivningen är ca 1 100kr/h men du betalar ca 240kr/h exklusive reseersättning. Denna möjlighet till subventionering är tidsbegränsad och det finns också en begränsad tillgång.

Hushållningssällskapets styrka är vår regionala förankring, vi kan marknaden. Vi har kunskap och kompetens inom hela området från primärproduktion, förädling, livsmedelshantering, försäljning och måltid. Konceptet ”Stärk din regionala marknad, vinn kunden i din närhet” innehåller olika specialister som matjournalister, växtodlingsrådgivare, matkonsulter, dietister, marknadsförare med flera. Beroende på företagets behov och potential väljer vi ut rätt specialist, eller skräddarsyr ett rådgivningsteam för att hjälpa företaget att etablera sig regionalt och öka deras lönsamhet. Det är detta som bidragit till att Jordbruksverket väljer Hushållningssällskapet som utförare.

”Svårigheterna för små och medelstora livsmedelsproducenter har undersökts oberoende på flera olika ställen i Sverige och slutsatsen är densamma, man upplever att det generellt är svårt att nå ut, sälja och göra affärer som driver upp omsättningen.” säger Utvecklingsledare på Hushållningssällskapet Nicklas Bengtsson

Kontakt

Andreas Malmgren samordnar arbetet för de 20-talet rådgivare som finns över hela landet.

Andreas nås på 0729-839 963 och på mail andreas.malmgren@hushallningssallskapet.se

Vill du ta del av rådgivningen?

Då fyller du i fomuläret nedan så blir du kontaktad av lämpligast person så snart som möjligt.

Detta uppdrag är beställt av Jordbruksverket och finansieras av EU-medel genom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet. Läs mer om EU kommissionens arbete för jordbruk och landsbygdsutveckling på http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv