Skörda lika

17/83. Fyra siffror som kort och gott beskriver hur det står till med jämställdheten i Sverige inom de gröna näringarna. 17% är kvinnor, 83% är män.* Det är fakta som är svåra att blunda för. Det tänker vi ändra på, eftersom jämställdhet och lönsamhet hänger ihop.

Skörda lika är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet. Målet är att uppmärksamma de faktiska jämställdhetsförhållanden som råder inom lantbrukssektorn och samtidigt skapa förutsättningar för kvinnor att känna sig välkomna till och stanna kvar i branschen.

Nätverket Skörda lika är en dörröppnare, ett stöd och ett nav där kvinnliga deltagare möts på lika villkor. En plats där du hämtar energi och skapar nya möjligheter. Tillsammans med andra deltagare med liknande utmaningar i sin gröna vardag träffas vi för kompentensutveckling, föreläsningar och dialog på nätverksträffar och andra aktiviteter. Du är med och sätter agendan utifrån dina behov och önskemål.

Vill du vara med och förändra branschen?

Anmälan
Nätverksträffarna drar igång över hela landet under hösten 2023. Gör en intresseanmälan idag, så återkommer vi med information om tider och platser.

Gör en intresseanmälan!

Projektledare
Projektledare för Skörda lika är Annika Jönsson, Hushållningssällskapet Skåne, 010-47 62 010, annika.jonsson@hushallningssallskapet.se

Nodledare
Halland – Anneli Andelén
Jämtland – ej klart
Mellansverige – Susanne Falck
Norrbotten- och Västerbotten – Carolin Vallgren
Sjuhärad – Caroline Dahrén
Skåne – Pernilla Wahlquist
Småland – Birgitta Andersson
Värmland – Sabina Hualpa Blomgren
Västra Götaland – Sabina Hualpa Blomgren
Östergötland – Louise Darius

Mer om projektet
Läs mer om projektet här

*Projektnamnet ”Skörda lika” kommer ursprungligen från rapporten Skörda lika, en rapport om jämställdhet inom den  gröna näringen, framtagen av United Minds på uppdrag av Jordbruksverket.

 

 

Nätverksträffar

Gör en intresseanmälan!

Intresseanmälan!