Försäljning genom distansavtal

Enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns där en del krav som ska uppfyllas på dig som företagare gällande upprättande av ett distansavtal. Som näringsidkare behöver du tillhandahålla konsumenten tillräcklig information innan ett avtal ingås. Sammanfattningsvis står det lag 2005:59, 2 kap, §2  följande:

  • namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress, e-postadress
  • varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
  • varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om priset inte kan anges i förväg, hur priset beräknas

Du läsa hela lagtexten här.

Där finns även information om hur som företagare ska informera kring betalning, ångerrätt, returrätt, leveransinformation etc.