REKO och covid-19

Folkhälsomyndigheten uppdaterar regelbundet riktlinjer och allmänna råd kring pandemin Covid-19. Riktlinjerna hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Vissa regioner har fått striktare restriktioner och det är upp till varje REKO-ring att följa de restriktioner som finns uppsatta. Viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen.

Den 20 november 2020 har regeringen beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare tillsvidare inte får hållas. Vid överträdelser riskeras böter och fängelse upp till 6 månader. Det är upp till varje Reko-ring att ta beslut kring fortsättning av utlämningar och hur de i så fall utformas. Beroende på hur Reko-ringen är utformad görs en bedömning om den lokala Reko-ringen är att betrakta som en offentlig tillställning, beroende på vilka åtgärder som vidtagits. Läs mer på sidan om Offentlig tillställning.

Möjliga åtgärder för Reko-ringar

Enligt smittskyddslagen har varje person en skyldighet att motverka smittspridning. Stort ansvar ligger därför på individen. Det personliga ansvaret ligger i huvudsak i att hålla avstånd och undvika folksamlingar. Varje REKO-ring måste göra en riskbedömning utifrån sina förutsättningar. Man kan också tolka det som att en REKO-ring är skyldig att sätta upp information och markera upp avstånd om köbildning kan förväntas. 

Lösningar kan vara att förlänga utlämningstiden, sprida ut producenter över ett större område, markera ut på karta innan utlämning vart respektive producent står, dela upp köparna att komma i olika ”block” vid olika tider för att minimera antalet personer på platsen osvREKO-ringen kanske även kan erbjuda hemkörning eller konsumenter samarbeta kring hämtning av varor och leverans hem. 

Folkhälsomyndigheten har ett riskbedömningsverktyg som är användbart i Reko-ringarnas riskbedömning. Du hittar verktyget här. 

 

Om Reko-ringarna fattar beslut om att fortsätta utlämningar bör nedanstående tas i beaktande. 

För Reko-utlämningar gäller samma rekommendationer som för annan verksamhet:  

 • tvätta händerna extra noga och ofta  
 • hålla avstånd till andra personer  
 • stanna hemma om vi har symptom 
 • samarbeta kring utlämningar och hämtningar  
 • vara medvetna om att vi alla har ett ansvar att inte sprida smitta  

Situationen med covid-19 förändras ständigt.Nedan följer råd på hur man som REKO-ring kan hantera detta utifrån nu rådande rekommendationer. Som vanligt följer varje företagare sina hygienrutiner och egenkontroller.  

 Vid utlämning 

 • Undvik närkontakt, köer och trängsel
  Smitta sprid främst vid närkontakt, håll därför avstånd till andra människor, minst 1,5 m. Överlämning av varor kan t ex ske på ett bord istället för direktöverlämning.  
 • Förläng utlämningen för att minska mängden folk samtidigt.  
 • Välj en utlämningsplats med gott om utrymme för att kunna hålla avstånd i köer. Det måste finnas möjlighet för konsumenter och producenter att hålla avstånd till varandra.  

Information till konsumenter 

 • Informera om att endast symptomfria personer levererar och hämtar varor.
  Detta gäller både producenter och konsumenter. Detta gäller även personer med lindriga symptom.  
 • Före och efter utlämningen: Tvätta händerna noga med tvål och vatten, torka noga med engångshanddukar eller pappershanddukar.   
 • Håll mins 1,5 m avstånd till andra personer vid utlämningen.  
 • Be alla konsumenter att betala i förväg för att slippa kontakt vid betalning.  
 • Uppmuntra konsumenterna att samordna hämtningen med andra. Då blir det färre personer som kommer till utlämningen. Kanske kan man turas om att hämta och levererar till vännernas trappa. Detta gäller speciellt riskgrupper som inte bör komma till utlämningen.  

Mer information: 

Menigo 

https://www.menigo.se/information/covid-19?fbclid=IwAR1jU713JfWLO-zPrsClXMfAOkbUUZmCzgQlkirShirunfW81lSILzBdAXo 

Eldrimner 

https://www.eldrimner.com/om-eldrimner/50670.viktig_information_till_foretag.html 

Folkhälsomyndigeten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

Livsmedelsverket 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/virus/corona-covid-19