Begagnande av offentlig plats

Oavsett om REKO-ringen i fråga bedöms vara en offentlig tillställning eller inte (se sida om Offentlig tillställning) kan det avseende den plats REKO-ringen tar i anspråk vid utlämnande bli fråga om begagnande av offentlig plats, där tillstånd från Polismyndigheten kan krävas enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617). Polismyndigheten gör då en bedömning av den aktuella platsen, storlek på ytan som tas i anspråk, hur lång tid platsen i fråga tas i anspråk samt om användandet av platsen krockar med någon annans tillstånd.

Ev. tillstånd för begagnande av offentlig plats finns utförligare information om detta på Polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/. Det är därför inte möjligt att säga om samtliga utlämningstillfällen kommer innebära att tillstånd för användandet av platsen kommer att behövas, utan även här behöver det göras en helhetsbedömning utifrån det enskilda fallet. Även privat mark kan räknas som offentlig plats under vissa förutsättningar, varför det inte går att säga att användandet av privat mark eller av en privat parkering generellt sett inte är tillståndspliktigt.

Det är i första hand upp till varje arrangör att kolla upp vad som gäller för just sin REKO-ring och platsen man tänkt använda. Är man osäker om man behöver tillstånd eller inte bör man kontakta Polisen i den Polisregion där man tänkt hålla REKO-ringen för rådgivning om hur man bör gå tillväga med en ev. ansökan. Vissa platser är upplåtna till försäljning eller torghandel genom lokala ordningsföreskrifter. Har man frågor kring dessa platser kan man vända sig till sin kommun för vägledning.

Arrangörer uppmanas kontakta Polismyndigheten på 114 14 eller använda kontaktformulär som finns på hemsidan: https://polisen.se/kontakt/polisens-adresser/.