Starta och driva REKO-ring

REKO är egentligen ingenting. Det bara fungerar! – Thomas Snellman

Intresset för lokal mat är stort i hela landet, men det är inte säkert att det finns någon REKO-ring på din ort. Har du funderat på hur det skulle vara att starta en egen? Här har vi försökt samla erfarenheter som kan hjälpa dig på vägen.

Hur startar jag en REKO-ring?

Varje REKO-ring har sin egen Facebookgrupp. Ett bra sätt att komma igång är att bli medlem i en annan REKO-ring för att få en första inblick i hur en sådan Facebookgrupp kan fungera.

Tips! Gå med i REKO Sverige Admin. Det är en Facebookgrupp för och med administratörer från hela Sverige som hjälper varandra.

Du behöver hitta flera personer som bas för din REKO-ring. För att hitta producenter i närheten kan du kontakta till lokala Hushållningssällskapet, vända dig till LRF eller en lokal matförening. Bjud in producenter och konsumenter till en uppstartsträff. Beskriv vad en REKO-ring är och vilken gemensam nytta ni kan ha av en REKO-ring. Tillsammans ger ni REKO-ringen ett namn och startar en Facebookgrupp. Vid uppstartsträffen kan man också utse en eller flera administratörer för att hantera Facebookgruppen. Här finns grafiskt material och material för informationsspridning.

Tips! För att hitta likasinnade på din ort kan du skriva ett inlägg i Facebookgruppen REKO Sverige.

Vem kan starta och driva en REKO-ring?

Du kan vara konsument eller producent, det spelar mindre roll. Huvudsaken är att du tycker det är viktigt att det går att handla bra mat!

Vad behöver jag kunna?

Egentligen inget särskilt men det underlättar om du är bekant med Facebook.

Behöver jag ha något annat?

Du behöver ha tillgång till internet och ett Facebook-konto för att kunna skapa en grupp. Att ha kontakt med ett nätverk av intresserade konsumenter eller lokala producenter underlättar.

Du behöver hitta en avgiftsfri mötesplats som är lätt att nå för både producenter och konsumenter. Du måste förstås ha markägarens tillstånd för att ni ska få parkera och leverera varor där.

Använd gärna och ta inspiration från det grafiska materialet som finns här.

Vad kostar det?

Det ska inte kosta att driva en REKO-ring och det kostar ingenting att vara med.

Vad gör administratören? 

Administratören släpper in nya medlemmar i gruppen, planerar utlämningar och ser till att det finns tillräckligt med produkter till försäljning. Ibland får man ta bort inlägg som inte har med saken att göra. Vissa REKO-ringar skapar ett evenemang inför varje utlämning, för att det ska gå ut en påminnelse till alla medlemmar. Dela och bjud in till Facebookgruppen och till utlämningstillfällena. Var aktiv både på utlämningarna och på Facebook. REKO bygger på ömsesidigt förtroende som upprätthålls genom ärlig och saklig information från båda sidor. 

Tips! Ha färdiga standardmeddelanden så du inte måste hitta på samma formuleringar gång på gång. 

Administratören har inflytande över tonläge och inlägg i Facebookgruppen. Oseriösa producenter och konsumenter kan uteslutas ur gruppen och inlägg med olämpligt innehåll tas bort. Det är viktigt att fokus i inläggen ligger på försäljning. Efter varje utlämning ska annonserna tas bort. Det behöver inte nödvändigtvis göras av administratören, i vissa ringar tar producenterna själva bort sina annonser. 

En del REKO-ringar har en särskild Facebookgrupp för producenter. Där diskuterar man mer interna frågor. Producentgruppen är ett forum för enbart producenter, där sker ingen försäljning. 

Administrationen kan skötas av en eller flera personer. Administratörerna gör ett viktigt arbete och har stort inflytande över hur ringen utformas och utvecklas. 

Hur mycket tid tar det? 

Du bestämmer själv hur mycket tid du är villig att lägga ner på administrationen. Det kan variera från någon timme per månad till flera timmar i veckan. Lägger du ner mer tid kan du få en livaktigare REKO-ring, men du riskerar att inte orka i längden. Att administrera en REKO-ring är ett ideellt arbete som du gör på din fritid. Diskutera i ringen hur mycket tid det är rimligt att lägga ner och hur många administratörer ni bör vara för att kunna stötta och hjälpa varandra. Ha med dessa tankar när ni bestämmer vilka regler ni ska ha i ringen: ju enklare regelverk desto enklare administration. 

Tips! Det tar tid att upprätthålla en hög ambitionsnivå. Lägger du ribban högt i början kan det bli svårt att backa senare. 

Ansvar 

REKO:s administratörer är inte återförsäljare och är därför inte ansvariga för produkter som säljs i REKO-ringen. Det är producenterna som bär ansvaret för försäljningen av produkterna och för livsmedlens säkerhet. Det är också producenten som ansvarar för att den konsumentinformation som lämnas är riktig (innehållsförteckning, allergener, hållbarhetstid osv.) 

Marknadsföring 

Alla som handlar bidrar till att marknadsföra ringen genom sina kontaktnät. Kunderna attraheras av många olika produkter och ett brett utbud.  Thomas Snellman är initiativtagare till REKO-rörelsen i Finland, där REKO-ringarna tillsammans omsätter cirka 300 miljoner svenska kronor per år: 

– För att få ett tillräckligt stort utbud krävs det 30 till 35 producenter. Då säljer i genomsnitt tio producenter vid varje utlämning.  Fler än 35 producenter kan bli rörigt. Då kan man behöva dela ringen i flera. Vissa produkter är mer populära, nästan nödvändiga, till exempel ägg och grönsaker efter säsong. Även skinka, kalkon och lammkött har varit populärt i Finland, säger Thomas Snellman. 

– Det krävs inte att man lägger upp sina produkter långt innan utlämningstillfället. Kvällen innan kan fungera och till och med samma dag har gått bra, fortsätter Thomas. 

En REKO-ring med flera utlämningsdagar är inte något som Thomas Snellman rekommenderar, eftersom kundgruppen då splittras, men producenterna och konsumenterna kan vara med i fler än en ring. Några har utlämning till flera rekoringar samma kväll. 

Offentlig eller öppen grupp 

Om gruppen är öppen eller sluten varierar mellan ringar. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. REKO-ringarna i Finland är mestadels slutna grupper, men det behöver inte vara det självklara valet. Fördelar med en öppen grupp är att inläggen kan delas. På så sätts sprids REKO till fler och det kan vara bra framför allt när gruppen är under uppbyggnad. Administratören har ändå inflytande över gruppen och innehållet genom att nya medlemmar måste godkännas innan insläpp. Fördelen med en sluten grupp kan vara att det skapar ett sug och en nyfikenhet. Lite känslan av att vara med i något speciellt. 

Producentgrupperna är i samtliga fall slutna grupper. Där förs interna diskussioner om REKO-ringen och administratören kan informera om utlämningstillfällen, utformning av annonser mm utan att störa flödet av annonser i den öppna REKO-gruppen. 

Välj grupptyp 

I princip alla REKO-ringar har en ”anpassad grupp”. Det finns andra typer av gruppen på Facebook, som ex ”Köp och sälj”-grupper, där det finns bra funktioner för försäljning. Den grupptypen tar automatiskt bort inlägg med djurbilder, eftersom Facebook inte tillåter försäljning av levande djur, vilket är en nackdel i det här sammanhanget. Algoritmer och regler ändras ständigt på Facebook, så håll dig uppdaterad. 

Personuppgifter 

Ibland kan man vilja ha en lista över producenter i REKO-ringen. Det kan vara praktiskt för mailutskick eller om man vill ha adresser och telefonnummer samlade. Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur du får lov att spara personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Dataskyddsförordningen gäller även för personuppgifter som publiceras på en webbplats. Tänk på att även bilder och alla andra uppgifter som kan knytas till en person är personuppgifter. 

Kom ihåg:
Samla inte in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för ett visst, i förväg bestämt ändamål.
Spara inte uppgifterna längre än nödvändigt.
Skydda de personuppgifter du hanterar som administratör. 

Källa: verksamt.se