REKO-ringar i Sverige

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt!

REKO är lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. REKO är en förkortning av rejäl konsumtion, men REKO betyder också schysst, trevligt och rättvist. I REKO-ringen skapas relationer mellan de som föder upp och odlar vår mat och de som sen tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas med tips och recept på säsongens råvaror. Köpare och säljare får kontakt med varandra oftast genom Facebookgrupper. I gruppen får köparen veta vilka varor som finns i den lokala REKO-ringen och hur man gör för att beställa. Där finns också all information om var och när de beställda varorna hämtas och hur betalningen går till. Alla affärer görs upp i förväg. Det är inte ett krav att vara medlem i gruppen på Facebook för att handla genom i Reko-ring, huvudsaken är att affären är uppgjord i förväg.

REKO är en folkrörelse som växer av egen kraft. Den första REKO-ringen i Sverige bildades i Grästorp hösten 2016. Sedan dess har antalet REKO-ringar i Sverige ökat snabbt. I januari 2021 fanns det runt 220 aktiva REKO-ringar med drygt 800 000 medlemmar i de olika Facebook-grupperna. Idén kommer från finska Österbotten där modellen med REKO-ringar startade 2013.  Läs mer om REKO-ringarnas historia.

På den här webbplatsen samlar vi kunskap och erfarenheter, både för dig som vill driva en REKO-ring och för dig som vill sälja genom REKO. Här finns råd om hur man gör för att starta en ring och tips på vilka regler du som producent behöver ha extra koll på. Men lagar och regler kan ändras snabbt. Se därför vårt material som ett stöd, inte som en heltäckande regelbok. Det är det enskilda företaget som till sist ansvarar för att gällande lagar följs.

Här hittar du grafiskt material, helt fritt att ladda ner och använda.

Du kan också ställa frågor till oss. Vi kommer att svara dig och uppdaterar texterna i takt med att vi får ytterligare kunskap. På så sätt hjälps vi åt att fylla dessa sidor med fakta om REKO.

Hushållningssällskapets uppdrag

Hushållningssällskapet har fått i uppdrag av Jordbruksverket att beskriva vad REKO är samt underlätta och främja etableringen av nya REKO-ringar. Målet är att det ska finnas Reko-ringar i hela Sverige. Vi arbetar först och främst med att sprida kunskap och information om hur Reko-ringar fungerar och ger praktiska tips i uppstart och drift. I vårt uppdrag varken administrerar eller driver vi Reko-ringar utan stöttar administratörer, producenter och konsumenter eller andra intressenter med fakta, kunskap och rådgivning.

Vårt arbete finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet. Uppdraget pågår till oktober 2021 (därefter kan vi ej garantera att informationen på denna sida är aktuell).

Vi hoppas att vårt material gör det enklare för dig att komma igång, så att hela Sverige får ta del av den här smått osannolika folkrörelsen! Vill du starta en REKO-ring? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Hushållningssällskapet har fått uppdrag av Jordbruksverket att främja uppstart och informera om REKO-ringar i hela landet. Satsningen finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Uppdraget slutfört

Hushållningssällskapets uppdrag kring REKO tar slut den 24 oktober 2021. Därefter har vi inte möjlighet att uppdatera texterna i de fall lagar och förordningar förändras. De allra flesta av texter är fortfarande aktuella och gällande, men var lite extra källkritisk.

REKO-skolan

I vår webbutbildning får du kunskaper om hur din REKO-försäljning kan förbättras och råd om hur andra har fått REKO-ringsförsäljning att fungera i olika delar av landet. Utbildningen bygger på erfarenheter från alla delar av REKO-försäljningen, från en välmående producent och administratör till en nöjd kund.

Läs mer