Regionala teknikdemonstrationer

Just nu händer det massor av spännande på tekniksidan inom svenskt lantbruk och vi lägger stort fokus på detta! Behovet av ny teknik hos lantbruk och trädgårdsföretag är uppenbart. Förutom arbetstid så kan modern teknik även bidra till minskat resursanvändande som är gynnsamt för miljön.

Det råder ingen brist på tekniska produkter och globalt sett ligger Sverige i framkant. Lantbrukare är ofta intresserade av ny teknik, men ibland upplevs den som svår att använda. En del av vår satsning är att demonstrera ny, men lanserad, teknik för lantbruk- och hortoföretag, hur den kan användas och vilka ekonomiska och miljömässiga fördelar som uppnås både på kort och lång sikt.

Under åren 2019 till 2023 kommer Hushållningssällskapens teknikdemonstrationer att genomföra totalt 45 teknikdemonstrationer, från Skåne till Norrbotten.

Ni kommer att hitta oss på våra stora mässor så som Borgeby, Landbygdens Sommarmöte, Brunnby och Öjebyn med flera, men även ute i fält och på gårdar.

Projektledare: Nicklas Bengtsson, nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se eller 0709-643 008

 

 

  Jordbruksverket

 

 

 

Se alla planerade teknikdemonstrationer!

Besök vår Kalender för aktuella demonstrationer.

Till Kalendern