Päranäring

Päranäring ett verktyg vid beslut och utvärdering av gödsling i potatis.

Päranäring är ett beslutsunderlag på webben där lantbrukare och rådgivare kan bedöma behov och utvärdera gödsling av kväve och kalium till potatis. Analysvärden från nitrat och kalium prover från bladskaft matas in i Päranäring. Programmet gör kurvor som odlare och rådgivare kan jämföra med tidigare resultat och referenskurvor. I programmet kan även relevanta odlingsdata matas in.

Det digitala verktyget är användarvänligt med responsiv design vilket gör att den går lika bra att använda på surfplatta och mobiltelefonen som på laptop och stationär dator. Verktyget lanserades under 2019 och har testkörs av 100-tals odlare under tre år för att möta marknadens behov.

Det digitala verktyget Päranäring togs fram inom projektet ”Snabbanalyser av N och K i bladskaft från potatis; handledning och webbaserat verktyg för långsiktigt fältanpassat lärande och beslutsunderlag för optimering i ekologisk och konventionell odling”. Projektet finansierades via Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet fram till och med 2018. Medverkande var Hushållningssällskapet, SLU och Lovanggruppen. Potatiskonsult Åsa Rölin är sedan 2019 ansvarig för webverktyget Päranäring där flera rådgivningsföretag är anslutna.

Kontaktperson för projektet är Anita Gunnarsson anita.gunnarsson@hushallningssallskapet.se telefon 010-476 20 90. Ta gärna kontakt med en rådgivare om du är intresserad av att använda verktyget!