Open Doors Network

Resa som volontär

Open Doors Network är ett projekt för att nå ungdomar med information om sina mobilitetsmöjligheter i EU. Genom att åka som volontärer har de bättre förutsättningar för att lyckas med arbetslivet i Skaraborg.

Hushållningssällskapet Skaraborg är en Supporting Organisation med Quality Label inom Europeiska Solidaritetskåren.

Quality Label betyder att vi har ackreditering för detta. Projektet Open Doors Network ligger bakom och är ett samarbete med elva kommuner i Skaraborg.

Som så kallad Supporting Organisation sänder vi 18-30 åringar från Skaraborg som volontärer till andra städer i Sverige eller i EU. Ungdomar kan åka på andra volontärprojekt, men även på vårt projekt: The Earth, Here’s Our Responsibility till Grekland i 6 månader eller 1 år.

Här finns mer information om projektet: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/13290_en

Här kan du läsa mer om Europeiska Solidaritetskåren: https://europa.eu/youth/solidarity_sv

Läs mer

http://opendoorsnetwork.se/ kan du läsa mer om möjligheter och kontaktpersoner i varje kommun.

För mer information kontakta:
Johanna Olsson
Projektledare Open Doors Network och Landsbygdsutvecklare
Telefon 0511-248 73
johanna.olsson@hushallningssallskapet.se

Med stöd från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götalands Län.