Omställning till ekologisk grisproduktion

Byggnation

Läs mer

Vatten till husdjur. SJV. Jordbruksinformation 13-1999 https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo99_13.pdf

Rekommendationer om vatten. Svenska Pig.

Hörndahl, T. Ascard, K. Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. Byggnader för ekologisk slaktgris. 2006. JBT, SLU.

Mickelåker, M. Byggnader för ekologisk smågrisproduktion. 2010. HS Kristianstad.

Andersson, M. m.fl. Ekologisk slaktgrisproduktion Del 1 – Stallbygge, boxsystem, uteytor och byggkostnader. Rapport 146. 2007. JBT. SLU.

Olsson, A-C m.fl. Ekologisk slaktgrisproduktion. Del 3- Arbetstider och arbetsbelastningar. Rapport 148. 2007.  JBT. SLU.

www.pcmaskiner.dk

https://www.pigequipment.co.uk/

https://www.jharveyeng.co.uk/

 

Startsida

Omställning för ekologisk grisproduktion

Tillbaka