Salix, Örebro-Hedemora

Salix i egen regi – lokala system med direktflisning och helskottsskörd i Hedemora och Örebro området

Sedan 2001 har de ca 27 salixodlarna i Hedemora och Säter samverkat i en ekonomisk förening för att arbeta med hela produktionskedjan; från plantering till skörd, försäljning och leverans av salix till det lokala energibolaget Hedemora Energi. Föreningen har ett väl fungerande affärskoncept och avtal med det lokala värmeverket.

Föreningen har en prototyp av skördemaskinen Bender 6 som konstruerats för att bäras av befintliga jordbrukstraktorer och kunna skörda genom direktflisning i fält.

I Örebro län finns en ideell förening som under åren 1992-1998 var aktiv för att sedan ligga vilande fram till 2010. Under första året efter omstart har föreningen värvat ett 20-tal medlemmar med totalt några hundra hektar salix. Flertalet odlare av de som tidigare levererat salixbränsle har nyttjat Agrobränsles avtal och skördesystem.

Sven Jönsson är en odlare, entreprenör och medlem i Örebroföreningen och har odlat salix sedan 1987. Jönsson med söner vill nu utveckla salixverksamheten och investerar i en för Sverige ny skördemaskin, den danska helskottsskördaren ”Stemster”.

Gemensamt för ovan nämnda odlare är att skördesystemen hittills ej fungerat tillfredsställande varför nya maskiner och system krävs.

I september 2011 fick de båda föreningarna beslut om finansiering för att driva ett gemensamt projekt under åren 2011-2013 med målsättningen att tillsammans utveckla lönsamma lokala produktionssystem för salix. En viktig del av projektet är också nära samverkan och utveckling av affärsupplägg tillsammans med lokala energibolag/användare.

De båda föreningarna är i helt olika utvecklingsfas vilket gör att kunskaps- och idéutbytet föreningarna emellan är centralt.
Föreningarna kan genom de två olika skördesystemen (direktflisning och helskottsskörd) erbjuda samtliga odlare i båda områdena ökad valfrihet vilket ska stimulera till mer odling och fler affärer.

Salixodlarna i Örebro ideell förening är projektägare och samverkar med Salixodlarna i Hedemora-Säter och Hushållningssällskapet Rådgivning Nord om projektgenomförandet.

Aktuellt

Klimatsmart energilösning med salix värmer Thoresta Herrgård i Bro

Ca 300 m3 lokalproducerad salixflis eldas årligen i en Veto MaxiC 400EW

Välkommen på demodag tisdag 18 november 2014 kl 9-13!

Inbjudan och anmälan >>

Ny hacktrumma för direktskörd av salix!

I projektet har en ny hacktrumma konstruerats och testats.Trumman tillverkas på beställning till de flesta självgående salixskördare på
marknaden.

Mer information om hacktrumman >>

Se även

Salix i egen regi. – lokala system med direktflisning och helskottsskörd i Hedemora & Örebro området (pdf)
Informationsblad om projektet.

Filmer

Länkar

Salixodlarnas egen webbplats
http://www.salixodlarna.se/
Här redovisas aktiviteter i projektet regelbundet.

Kontaktuppgifter

Projektledare
Anders Jansson
ordförande Salixodlarna Örebro
tel 0703-321092, andersjansson@fisking.se