Rörflen, Vingåker

Förädlat biobränsle från åkern – från frö till färdig värme, Vingåker
Projektet är avslutat

Låttra Gård Bioprodukter är ett lantbruksföretag som sedan
1994 driver en småskalig kommersiell briketteringsanläggning i Vingåker. Allt eftersom råvaror som tex kutterspån på senare år blivit dyrare på grund av ökad konkurrens har både bränsleproducenter som Låttra Gård och pannägare som Teem Combustion Group (TCG) börjat intressera sig för nya råvaror.
2010 beviljades Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) tillsammans med Låttra Gård och TCG ett nationellt demonstrations- och utvecklingsprojekt som pågår fram till december 2013.

Målsättningen är att utveckla och optimera produktion och brikettering av rörflen med kolvpressteknik, för att få ett högvärdigt fastbränsle som kan användas i nya och befintliga värmeanläggningar för torra bränslen.

Rapporter

Slutrapport 2014 (pdf)

Se även

Förädlat biobränsle från åkern – från frö till färdig värme (pdf)
Informationsfolder om projektet.

Värmesystem för askrika bränslen (pdf)
Informationsfolder.
Om anpassning av panncentralen i Öknaskolan för användning av åkerbränslet rörflen. Ingår som ett delmoment i projektet ”Förädlat biobränsle från åkern – från frö till färdig värme”.

Kontaktuppgifter

Göran Winkler
0708-340 390
SP
Susanne Paulrud
010-516 59 05
susanne.paulrud@sp.se

TCG
Decima Henningsson
0321-53 33 80
decima@tcgab.se