Rörflen, Glommersträsk

Rörflen i glesbygdens småskaliga biobränslesystem, Glommersträsk
Projektet är avslutat
Glommers Miljöenergi AB (GME) beviljades 2010 ett nationellt demonstrations och utvecklingsprojekt som pågår till december 2013.

GME har investerat i en mobil brikettanläggning baserad på skruvpressteknik utvecklad av polska Asket. Anläggningen är särskilt anpassad för stråråvara. Sveriges första s.k. Biomasser-vagn levererades i juli 2010 till Glommersträsk.

I september installerades österrikiska biobränslepannan Catfire i ett hyreshus där GME ska elda rörflenbriketter och sälja färdig värme till kommunala Arvidsjaurhem.

Målsättningen är att skapa lönsamhet för energigräset rörflen odlad på torvmark så att den småskaliga biobränsleproduktionen kan växa och outnyttjade odlingsmarker kan bli produktiva. I ett vidare perspektiv ska projektet bidra till att skapa nya arbetstillfällen, bevara odlingslandskapet i skogslandet, fasa ut fossil energi samt möjliggöra återförande av samhällets restprodukter som t.ex aska till kretsloppet i form av gödselmedel.

Rapport

Slutrapport (2014)

Se även

Rörflen i glesbygdens småskaliga biobränslesystem (pdf)
Informationsfolder om projektet

Aktuellt

Bränslet som blev till strö (länk)
TV-inslag, Västerbottennytt 2014-06-11

Film

Länkar

www.gmepellets.se

www.bioenerginord.com

Kontaktuppgifter

GME kontor
tel. 0960-203 00

David Karlsson
Tel. 070-602 14 20
david@gmepellets.se

Bo Lundmark
070-246 86 93
gme@telia.com