Pellets, Läppe

Småskalig pelletsproduktion med ny torkteknik och lokala råvaror
Sverige har goda förutsättningar för en ökad bioenergianvändning, genom ännu ej utnyttjade biobränsletillgångar. Dessutom finns det en stor potential för ökad produktion inom både skogsbruk och jordbruk.

Lönsamheten för jordbruksbaserade bränslen – som rörflen – kan bli större om råvarna förädlas.
För flera bränslesortiment kan det vara strategiskt lämpligt med en småskalig produktion och användning eftersom dessa sortiment ofta finns i små spridda volymer, samtidigt som de är skrymmande att transportera. Framförallt för jordbruksbaserade bränslen som stråbränslen är kostnaderna för lagring, hantering och transport är höga. Det gör att dessa bränslen idag har svårt att konkurrera med andra bränslen vid användning i storskaliga fjärrvärmeanläggningar.
En bättre lönsamhet och konkurrenskraft mot andra bränslen skulle eventuellt kunna fås om det fanns en lokal marknad kring småskalig värmeförsörjning (anläggningar <2 MW). Genom att i lokala mindre förädlingsanläggningar förädla råvaran till pellets ökar möjligheten att sälja slutprodukten till konsumenter som kan betala ett högre pris per energiinnehåll än vad en storförbrukare kan göra. Att producera pellets ökar dessutom avsättningsmöjligheten då det även finns en efterfrågan på ströpellets. En annan utvecklingspotential är en tvåvägs logistik för halm- och hästgödselpellets genom att vid leverans av strömedlet återta hästgödsel för produktion av bränslepellets. Idén med projektet är att optimera en småskalig pelletskedja där en ny typ av tork används. Flera olika råvaror ska kunna utnyttjas för användning både som bränslepellets och strö. Råvaror som är aktuella att testa är bland annat salix, rörflen, halm och hästgödsel. Projektet ska bidra till att öka intresset att ta till vara lokala outnyttjade biomassaresurser för fastbränsleproduktion. Läppe Energiteknik utvecklar en ny pelletspress, som ska klara alla typer av biomassa från jordbruket - från salix och röflen till gödsel. Fredrik Malmberg från Läppe utanför Vingåker är sedan 1996 tillverkare och återförsäljare av teknik till små och mellanstora sågverk. Sedan 5 år tillbaka är han även tillverkare och återförsäljare av småskalig pelletsteknik; maskiner som gör det möjligt att få lönsamhet även vid en småskalig produktion. Utöver utveckling och försäljning av teknik producerar Fredrik ca 300 ton pellets per år både för eget bruk och till försäljning. För att utöka råvarubasen pågår utveckling av en ny kontinuerlig tork med möjlighet till högre kapacitet. Fredrik har också en ny pelletspress under utveckling. Målet med tekniken är att alla typer av biomassaråvaror från lantbruket ska kunna utnyttjas, t.ex. salix, rörflen och hästgödsel. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik har tillsammans med Fredrik Malmberg, Läppe Energiteknik AB beviljats stöd från Landsbygdsprogrammet till ett nationellt demonstrations- och utvecklingsprojekt som pågår till och med 2014. JTI är Sveriges ledande institut för jordbruks- och miljöteknisk utveckling. JTI arbetar brett med frågor om jordbruk och jordbruksteknik och energi, och är en en del av SP-koncernen.

Aktuellt

Pellets av rörflen kan bli lönsam nisch (pdf)
Pressklipp
ATL 2014-03-26

Se även

Småskalig pelletsproduktion – ny torkteknik och lokala råvaror Informationsfolder om projektet (pdf)

Länkar

www.lappestallaren.se

Kontaktuppgifter

Läppe Energiteknik
Fredrik Malmberg
Tel 0151 – 601 65
lappestallaren@telia.com

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Ida Norberg
Tel 010 – 516 69 53
ida.norberg@jti.se